ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาด้านใดมากที่สุด
การประชาสัมพันธ์ ( 1 )
100.00%
ประปา ( 0 )
0.00%
ไฟฟ้า ( 0 )
0.00%
การคมนาคม ( 0 )
0.00%