ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาด้านใดมากที่สุด
การประชาสัมพันธ์ ( 5 )
29.41%
ประปา ( 5 )
29.41%
ไฟฟ้า ( 3 )
17.65%
การคมนาคม ( 4 )
23.53%