หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วงาม
ศาลพระเจ้าตากสินมหาราช
องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วงาม
อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65230
1
2
 

ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ  

วัดปากพิงตะวันตก  
  
 

สินค้า O-TOP
 

สินค้า O-TOP
  
 

 
เริ่มนับ วันที่ 25 ก.ย. 2555
 
 
 
 
แนวทางการพัฒนาด้านฟื้นฟูเชื่อมโยงพื้นที่ประวัติศาสตร์และสืบสาน อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชุมชน
   
จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีเกี่ยวกับผู้สูงวัย และอื่นๆ
   
จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน ฟื้นฟูประเพณีท้องถิ่น และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องวิถีชุมชน
   
จัดกิจกรรมส่งเสริมการฟื้นฟูที่ทางประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นชุมชนและการประชาสัมพันธ์
   
จัดกิจกรรมก่อสร้างศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพื่อเชิดชู และเคารพสักการะของชุมชนและบุคคลทั่วไป
   
จัดกิจกรรมฟื้นฟูพื้นที่เกี่ยวโยงประวัติศาสตร์ชุมชน
   
จัดกิจกรรมฟื้นฟูและก่อสร้างศาลสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในชุมชน
   
จัดกิจกรรมส่งเสริมการละเล่นพื้นบ้านและดนตรีพื้นบ้าน
   
จัดกิจกรรมก่อสร้างศาลาเจ้าพ่อบึงขุนนนท์ เพื่อเชิดชู และเคารพสักการะของชุมชนและบุคคลทั่วไป
   
ประเพณีแห่เทียนพรรษา
   
ประเพณีขึ้นปีใหม่
   
วันท้องถิ่นไทย
   
วันแม่แห่งชาติ/วันพ่อแห่งชาติ
   
ประเพณีลอยกระทง
   
วันรัฐพิธีต่างๆ
   
ประเพณีสงกรานต์ และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
 
 
 
 
แนวการพัฒนาด้านการศึกษากีฬา นันทนาการ เด็ก เยาวชน ประชาชน และพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยี
   
ส่งเสริมเยาวชน ประชาชนศึกษาเพิ่มเติมและอบรมอาชีพในศูนย์การเรียนชุมชน
   
จัดหาสื่อ เครื่องมือ และอุปกรณ์การเรียนการสอนเพิ่มขึ้น
   
จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง
   
จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ถึงความสำคัญของการศึกษา อบรมและส่งเสริมกิจกรรมศึกษา
   
จัดกิจกรรมส่งเสริมและจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศ(คอมพิวเตอร์/อินเตอร์เน็ต)
   
จัดกิจกรรมส่งเสริมทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี
   
จัดกิจกรรมการส่งเสริมกิจกรรมงานวิชาชีพ
   
สนับสนุนวัสดุการศึกษา
   
โครงการอาหารกลางวัน
   
โครงการอาหารเสริม (นม)
   
จัดงานวันเด็ก
   
โครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนเขตตำบล
   
จัดกิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันกีฬาระดับชุมชน และระดับที่สูงขึ้น
   
จัดกิจกรรมสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้กับชุมชน และศูนย์กีฬาหมู่บ้าน
   
จัดกิจกรรมจัดอบรมด้านกีฬาแก่เยาวชน
   
จัดกิจกรรมจัดสร้างสนามกีฬาประจำหมู่บ้าน และตำบล
   
จัดกิจกรรมส่งเสริมสร้างกิจกรรมสร้างพลานามัย กิจกรรมทางดนตรีของเยาวชน
   
จัดกิจกรรมสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มเด็ก เยาวชน ประชาชน ในด้านต่างๆ ให้มีความเข้มแข็งของกลุ่ม
   
จัดกิจกรรมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
   
จัดกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมเยาวชนในโรงเรียน
   
แนวการพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งชุมชน
   
จัดอบรมฝึกอาชีพต่างๆ ให้แก่กลุ่มพัฒนาสตรี
   
จัดอบรมเพิ่มศักยภาพเชื่อมความสามัคคีกลุ่มพัฒนาสตรี
   
การพัฒนากิจกรรมสตรีระดับต่างๆ เช่น ร่วมกิจกรรมวันสำคัญ
   
จัดกิจกรรมวันสตรีสากล
   
จัดกิจกรรมวันสตรีไทย
   
การประชุมประจำเดือน/สัญจร กลุ่มสตรีในระดับตำบล /อำเภอ
   
จัดอบรมทบทวนเพิ่มศักยภาพบทบาทสตรีและทัศนศึกษาเรียนรู้งาน
   
ส่งเสริมศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลงิ้วงาม
 
 
 
 
 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วงาม อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65230
โทรศัพท์ 055-906-152 ,ศูนย์ อปพร. 055-906-153 , โทรสาร 055-906-154
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วงาม
  จำนวนผู้เข้าชม 3,592,420 เริ่มนับ 25 ก.ย. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10