หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล งิ้วงาม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วงาม
อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
 
   
 
ข่าวสารราคากลาง
 
ขุดลอกคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านงิ้วงาม ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  
<<
>>
X
ตารางวงเงินงบประมาณ
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วงาม
เรื่อง โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ เริ่มจากบริเวณนานายประดิษฐ์ - นานายวีรเดช  กันฟัก  หมู่ที่ 4
บ้านงิ้วงาม  ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก
********************************
ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วงาม มีความประสงค์จะดำเนินการโดยวิธีตกลงราคา โครงการ   ขุดลอกคลองส่งน้ำ เริ่มจากบริเวณนานายประดิษฐ์ - นานายวีรเดช  กันฟัก  หมู่ที่ 4 บ้านงิ้วงาม  ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก สภาพเดิมปากคลองกว้างเฉลี่ย 1.80 เมตร ก้นคลองกว้างเฉลี่ย 0.60 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร ยาว 718 เมตร ต้องการปากคลองกว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.20 เมตร ยาว 718 เมตร  และวางท่อ คสล.ขนาด &Oslash; 0.60 เมตร จำนวน 5 จุด (จุดที่1 จำนวน 5 ท่อน จุดที่2 จำนวน 5 ท่อน  จุดที่ 3 จำนวน 6 ท่อน จุดที่ 4 จำนวน 7 ท่อน จุดที่ 5 จำนวน 6 ท่อน ) (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. งิ้วงามเป็นผู้กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ราคากลางของงานก่อสร้างในการตกลงราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 59,000.-บาท (ห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะตกลงราคา  
                   2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ     ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วงาม ณ  วันประกาศ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่  1  มิถุนายน  2559  ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 12.00 น.  และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่  1  มิถุนายน  2559  เวลา 13.00 น.  เป็นต้นไป  
กำหนดยื่นซองเสนอราคา ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2559  ถึงวันที่ 3  มิถุนายน  2559  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วงาม ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสาร ได้ที่ ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2559  ถึงวันที่ 3  มิถุนายน  2559  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.ngiwngam.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5590-6152 ต่อ 12  ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่  30  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2559(นายสมบูรณ์ ใจเที่ยงธรรม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วงาม

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 พ.ค. 2559 เวลา 18.00 น. โดย คุณ พรรณวิสา สุขมาก

ผู้เข้าชม 523 ท่าน

 
 
 
 
 
 
   
  สายตรงปลัด
  โทร.082-616-6386
โทร : 084-624-7554
รับเรื่องร้องเรียน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65230 โทรศัพท์ : 055-906-152 โทรสาร : 055-906-154
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วงาม
จำนวนผู้เข้าชม 6,462,177 เริ่มนับ 25 ก.ย. 2555
จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10