หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วงาม
ศาลพระเจ้าตากสินมหาราช
องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วงาม
อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65230
1
2
 
 
 
 
ประชาชนในพื้นที่ตำบลงิ้วงาม มีการดำรงชีวิตแบบวิถีชาวพุทธ มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรักใคร่ สามัคคีกลมเกลียวกัน นอกจากนี้ประชาชน ในตำบลทุกคนก็ยังมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ พึ่งพาอาศัย ซึ่งกันและกัน
  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขางิ้วงาม หมู่ที่ 3 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ระยะทางห่างจากที่ทำการอำเภอ เมืองพิษณุโลกประมาณ 25 กิโลเมตร จำนวนเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 25.78 ตารางกิโลเมตร หรือ 14,860 ไร่
 
 
 
เป็นพื้นที่ราบลุ่ม พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่การเกษตร มีแม่น้ำน่านไหลผ่าน เป็นเขตจัดรูปที่ดิน มีคลองชลประทาน และมีคลองในหลวง ซึ่งเป็นคลองน้ำทิ้งจากแม่น้ำยมลงสู่แม่น้ำน่านคลองส่งน้ำขนาดเล็กยังตื้นเขิน
  ประชากรทั้งสิ้น 3,341 คน จำนวนครัวเรือน 755 ครัวเรือน
 
ชาย 1,622 คน คิดเป็น ร้อยละ 48.55
 
หญิง 1,719 คน คิดเป็น ร้อยละ 51.45
  มีความหนาแน่น 177 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
  ทิศเหนือ จรด ตำบลวัดพริก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  
ทิศใต้
 
 
จรด ตำบลวัดพริก
ตำบลวังน้ำคู้
อำเภอสามง่าม
อำเภอเมืองพิษณุโลก
อำเภอเมืองพิษณุโลก
อำเภอสามง่าม
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิจิตร
  ทิศตะวันออก
 
จรด ตำบลวังน้ำคู้
เทศบาลตำบลบ้านใหม่
อำเภอเมืองพิษณุโลก
อำเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
 
ทิศตะวันตก จรด ตำบลวังอิทก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
 
 
 
 

ประกอบอาชีพเกษตร ร้อยละ 69.6 ของประชากรทั้งหมด

ประกอบอาชีพค้าขาย ร้อยละ 2.6 ของประชากรทั้งหมด

ประกอบอาชีพรับจ้าง ร้อยละ 16.8 ของประชากรทั้งหมด

ประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
    ร้อยละ 2.3 ของประชากรทั้งหมด

ประกอบอาชีพอื่น ๆ ร้อยละ 8.7 ของประชากรทั้งหมด
เขตการปกครองในตำบลงิ้วงาม แบ่งออกเป็น 7 หมู่บ้าน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ประวัติ
หมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
  1 บ้านปากพิง 193 175 368  
2 บ้านปากพิง 218 243 461
  3 บ้านปากพิง 267 250 517  
4 บ้านงิ้วงาม   438 479 917
  5 บ้านบางทราย   151 197 348  
6 บ้านปากพิงตะวันตก   234 249 483
  7 บ้านบึงขุนนนท์   121 126 247  
  รวม   1,622 1,719 3,341
ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2555
 
 
 

 
 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วงาม อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65230
โทรศัพท์ 055-906-152 ,ศูนย์ อปพร. 055-906-153 , โทรสาร 055-906-154
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วงาม
  จำนวนผู้เข้าชม 3,418,476 เริ่มนับ 25 ก.ย. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10