องค์การบริหารส่วนตำบล งิ้วงาม อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก