ภาษีป้าย
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีบำรุงท้องที่
การยื่นคำร้องขอใบอนุญาตให้ทำการโฆษณาโดยเครื่องขยาย
ชำระค่าขยะมูลฝอย
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
ประชาสัมพันธ์ "คำแนะนำการชำระภาษี" อบต.งิ้วงาม อ.เมืองฯ จ.พิษณุโลก  
 

          แนวทางในการชำระภาษีเบื้องต้น คือ ภาษีป้าย , ภาษีโรงเรือนและที่ดิน , ภาษีบำรุงท้องที่ มีกำหนดระยะเวลาในการชำระภาษีอยู่ในช่วงเวลา ตั้งแต่ เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม ของทุกปี

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 ก.ย. 2555 เวลา 09.57 น. โดย จารุวรรณ@naxsolution

ผู้เข้าชม 2030 ท่าน

 
 
 
 
 

 
 

 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วงาม อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65230
โทรศัพท์ 055-906-152 ,ศูนย์ อปพร. 055-906-153 , โทรสาร 055-906-154
จำนวนผู้เข้าชม 630,277 เริ่มนับ 25 ก.ย. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com